Här har vi samlat en del vanliga frågor gällande CBD

1. Vad är en CBD-produkt?
Svar: En CBD-produkt är ett kosttillskott/hälsoprodukt som tillför cannabinoider till våra endocannabinoidsystem som kroppen sedan kan använda för att skapa välmående. Alla våra produkter kommer från EU-godkänd industrihampa. Det som skiljer industrihampa från övriga sorter i växtsläktet är att industrihampan innehåller en mängd THC på högst 0,2 %. Detta ger enligt EU en laglig produkt som erbjuder de potentiella hälsoeffekter som hampan har, utan att ge någon berusande effekt alls.
2. Vad är cannabinoider?
Svar: Cannabinoider är ämnen som finns naturligt i hampaplantan.I våra kroppar finns receptorer som cannabinoiderna kan påverka genom att stimulera dessa. Endocannabinoidsystem påverkar dom flesta system i våra kroppar: exempelvis immunförsvaret, matsmältningssystemet, nervsystemet och det endokrina systemet (våra hormoner). Du kan läsa mer om det endocannabinoidasystemet genom att tryck här.
3. Botar CBD produkter sjukdomar?
Svar: CBD-produkter är ingen medicin. Det är din egna kropp som läker och botar sjukdomar. Kroppen består utav en mängd olika system. Bland annat immunsystemet, hormonsystemet och matsmältningssystemet. Dessa system samarbetar för att din kropp skall må bra. Endocannabinoid systemet förkortat (ECS) styr över dom andra systemen på så vis att det hela tiden strävar efter att dom andra systemen skall hålla kropp och psyke i balans. Genom extern tillsättning av cannabinoider med rätt typ av cannabinoidprofil, kan människan stimulera sitt endocannabinoida system till att tillfälligt skapa balans.

Varför påstås det att CBD olja botar sjukdomar i så fall? Ämnen i hampan, så kallade cannabinoider har dokumenterade effekter på en mängd olika hälsoaspekter. Efter ungefär 3-4 veckor har ett stort antal receptorer aktiverats och det endocannabinoida systemet aktiveras därmed helt. Detta brukar oftast medföra att man oftast behöver mindre doser av CBD.

4. Kan jag ta min CBD produkt utomlands?
Svar: Vår rekommendation är att inte ta med CBD produkter utomlands, då lagar skiljer sig åt beroende på vilket land man åker till. Detta beror inte på att CBD produkter är olagliga, utan att okunskap hos säkerhetspersonal kan leda till att du helt enkelt får lämna din produkt vid en potentiell säkerhetskontroll. Att packa ner sin CBD flaska i sitt bagage skall dock inte vara något problem.
5. Var och hur produceras era produkter?
Svar: Vår ekologiska hampa odlas i Slovenien, i en atmosfär som värnar om tradition och miljö, på åkrar långt från bilvägar och andra föroreningar. Vår samarbetsparter värnar om tradition och naturlighet. All hampa plockas för hand på specifika dagar. Hampan torkas sedan till pellets där man i högteknologiska laboratorium extraherar CBD och tillsätter en bärare.
6. Vilka olika bärare erbjuder ni?
Svar: MCT-olja 
Till vår CBD olja använder vi MCT-olja från kokosolja. MCT står för ”Medium Chain Triglycerides” Det som gör denna olja speciella är att våra kroppar kan absorbera oljan ut i blodet utan utan att använda galla. Detta är fördelaktigt då oljan lättare kan tas upp utav vår kropp.

E-juice
Vår e-juice är till för att förångas i en e-cigarett. Basen består utav vegetabilisk glycerin och glykol, två ämnen som bland annat finns i en mängd olika livsmedel. Cannabinoiderna tas upp direkt via lungorna och sedan ut i blodet. Detta ger ett nästan omedelbart upptag.

Vattenlöslig

Kroppen består utav 60% vatten. Genom att kunna lösa cannabinoider i en vattenlöslig bas kan kroppen effektivare och enklare absorbera cannabinoider ut i hela kroppen.Vi erbjuder därför en bas som med hjälp av naturliga emulgeringsmedel kan lösa cannabinoider i vatten.

7. Är era produkter lagliga?

Svar: Det enkla svaret är: ja. Våra produkter är 110% lagliga. Natural Hemp Life använder sig enbart av producenter som arbetar enligt EU’s regleringar och använder endast tillåtna hampasorter som har ett THC-värde lägre än 0,2%. . Nedan kommer vi att utförligare gå igenom svaret.

THC är den psykoaktiva ingrediensen i Cannabis Sativa och är enligt narkotikastrafflagen (1968:64) olaglig att både bruka och inneha. Hampa-produkter som utvinns ur EU-godkänd industrihampa är trots små mängder THC lagliga att sälja och konsumera. För att förenkla kan vi säga att den låga THC nivån som finnes i in dustrihampan är ett undantag i narkotika definition.

Den EU-godkända industrihampan innehåller helt naturligt närmare 80 olika cannabinoider. Några av dem mer kända är THC, THCA CBD, CBG, CBD, och CBDa.

Kultiveringen av industrihampa är reglerat via EU, den myndighet som hanterar det i Sverige är Jordbruksverket. Det finns vissa regler kring industrihampa varav de primära är att det ska vara av en godkänd sort samt att halten av THC (en cannabinoid) inte för överstiga 0,2 %. Citaten i denna text härstammar från Statens officiella utredning SOU:2016:93

 • Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis – Sida 30
 • ”De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa.” – Sida 303
 • ”Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas.” – Sida 310-311

Drogtester

Drogtester kan utföras på laboratorium eller på mottagning med hjälp av snabbtester eller urinstickor. Snabbtest med urinstickor medför en större osäkerhet vid tolkning av resultaten, då det endast ger ett positivt eller negativt resultat, nivåer av olika ämnen kan ej mätas.

Vid drogtest med urinsticka mäts endast nedbrytningsprodukter från cannabinoider. Det innebär att intag av cannabinoider kommer till största sannolikhet att ge ett positivt resultat, oavsett vilken cannabinoid det handlar om. Vid provtagning med avsikt att fastställa om narkotika intagits är det därför av högsta vikt att provet skickas på analys, för att kunna fastställa nivåer av CBD respektive THC. Om ditt intag av cannabinoider kommer från EU-godkänd industrihampa kommer dina CBD nivåer vara ca 10ggr större än THC nivån. För att kunna säkerhetställa om ditt intag av cannabinoider kommer från droghampa eller EU-godkänd industrihampa kan lätt avgöras genom en analys där värdena mellan CBD och THC mäts.

Hampa produkter utvunna ur EU-godkänd industrihampa innehåller minst 10 gånger högre halt CBD än THC. Något som kan ses vid en analys. Mängderna THC kommer dessutom att vara extremt mycket lägre än vid konsumtion av cannabis.

Till dig som ska lämna drogtest

 • Informera både arbetsgivare och provtagningspersonal om att du använder hampa-produkter.
 • Informera om att dessa produkter kan göra att testet visar positivt för THC.
 • Informera provtagningspersonalen om vilken produkt du använder samt dosering.
 • Gå inte med på att göra snabbtest med urinsticka, fråga alltid vilken typ av provtagning det handlar om.
 • Du har alltid rätt att begära blodprov istället för urinprov.
 • Kräv att du vill ha labbrapport som visar mängd CBD och THC dem hittat i ditt blod.

Medtag följande vid provtagningstillfället:

 • Förpackningen/flaska.
 • En lapp där du skrivit vilken dosering du använder.
 • Labbanalys för aktuell produkt.
 • Kontaktuppgifter till oss på Natural Hemp Life så att vi kan tillgodo se dem med önskad dokument.
8. Vad är skillnaden mellan Fullspektrum och THC-fria produkter?
Svar: Fullspektrum produkter innehåller alla cannabinoider som hampan naturligt har, med en naturlig THC-gräns på 0.2%. THC-fria produkter har endast CBD och en maximal mängd med THC på 0.000015% vilket betyder att du klarar alla drogtester. Många människor anser att fullspektrum varianter fungerar “kraftfullare” då cannabinoider arbetar bättre i kombination med varandra, alltså i synergi. Hampan innehåller trots allt cirka 80 olika cannabinoider, CBD är endast en utav dom. Vårt fullspektrum-extrakt innehåller alla ämnen som hampan naturlig har, medan THC-fria extraktet endast fokuserar på att extrahera CBD.