Här har vi samlat en del vanliga frågor gällande CBD.

1. Vad är en CBD-produkt?
En CBD-produkt är ett kosttillskott/hälsoprodukt som tillför cannabinoider till våra endocannabinoidsystem som kroppen sedan kan använda för att skapa välmående. Alla våra produkter kommer från EU-godkänd industrihampa. Det som skiljer industrihampa från övriga sorter i växtsläktet är att industrihampan innehåller en mängd THC på högst 0,2 %. Detta ger enligt EU en laglig produkt som erbjuder de potentiella hälsoeffekter som hampan har, utan att ge någon berusande effekt alls.
2. Vad är cannabinoider?
Cannabinoider är ämnen som finns naturligt i hampaplantan.I våra kroppar finns receptorer som cannabinoiderna kan påverka genom att stimulera dessa. Endocannabinoidsystem påverkar dom flesta system i våra kroppar: exempelvis immunförsvaret, matsmältningssystemet, nervsystemet och det endokrina systemet (våra hormoner). Du kan läsa mer om det endocannabinoidasystemet genom att tryck här.
3. Botar CBD produkter sjukdomar?
CBD-produkter är ingen medicin. Det är din egna kropp som läker och botar sjukdomar. Kroppen består utav en mängd olika system. Bland annat immunsystemet, hormonsystemet och matsmältningssystemet. Dessa system samarbetar för att din kropp skall må bra. Endocannabinoid systemet förkortat (ECS) styr över dom andra systemen på så vis att det hela tiden strävar efter att dom andra systemen skall hålla kropp och psyke i balans. Genom extern tillsättning av cannabinoider med rätt typ av cannabinoidprofil, kan människan stimulera sitt endocannabinoida system till att tillfälligt skapa balans.

Varför påstås det att CBD olja botar sjukdomar i så fall? Ämnen i hampan, så kallade cannabinoider har dokumenterade effekter på en mängd olika hälsoaspekter. Efter ungefär 3-4 veckor har ett stort antal receptorer aktiverats och det endocannabinoida systemet aktiveras därmed helt. Detta brukar oftast medföra att man oftast behöver mindre doser av CBD.

4. Kan jag ta min CBD produkt utomlands?
Vår rekommendation är att inte ta med CBD produkter utomlands, då lagar skiljer sig åt beroende på vilket land man åker till. Detta beror inte på att CBD produkter är olagliga, utan att okunskap hos säkerhetspersonal kan leda till att du helt enkelt får lämna din produkt vid en potentiell säkerhetskontroll. Att packa ner sin CBD flaska i sitt bagage skall dock inte vara något problem.
5. Var och hur produceras era produkter?
Vår ekologiska hampa odlas i Slovenien, i en atmosfär som värnar om tradition och miljö, på åkrar långt från bilvägar och andra föroreningar. Vår samarbetsparter värnar om tradition och naturlighet. All hampa plockas för hand på specifika dagar. Hampan torkas sedan till pellets där man i högteknologiska laboratorium extraherar CBD och tillsätter en bärare.
6. Vilka olika bärare erbjuder ni?
MCT-olja 
Till vår CBD olja använder vi MCT-olja från kokosolja. MCT står för ”Medium Chain Triglycerides” Det som gör denna olja speciella är att våra kroppar kan absorbera oljan ut i blodet utan utan att använda galla. Detta är fördelaktigt då oljan lättare kan tas upp utav vår kropp.

E-juice
Vår e-juice är till för att förångas i en e-cigarett. Basen består utav vegetabilisk glycerin och glykol, två ämnen som bland annat finns i en mängd olika livsmedel. Cannabinoiderna tas upp direkt via lungorna och sedan ut i blodet. Detta ger ett nästan omedelbart upptag.

Vattenlöslig

Kroppen består utav 60% vatten. Genom att kunna lösa cannabinoider i en vattenlöslig bas kan kroppen effektivare och enklare absorbera cannabinoider ut i hela kroppen.Vi erbjuder därför en bas som med hjälp av naturliga emulgeringsmedel kan lösa cannabinoider i vatten.

7. Är era produkter lagliga?

Ja. Våra produkter är 100% lagliga. Alla våra CBD produkter tillverkas från EU-godkänd industrihampa av en certifierad tillverkare

Kultiveringen av industrihampa är reglerat via EU, den myndighet som hanterar motsvarande frågor i Sverige är Jordbruksverket. Det finns vissa regler kring industrihampa varav de primära är att det ska vara av en godkänd sort samt att halten av THC (en cannabinoid) inte för överstiga 0,2%. Citaten i denna text härstammar från Statens officiella utredning SOU:2016:93

– Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis – Sida 30

– ”De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa.” – Sida 303

– ”Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. ” – Sida 310-311

Natural Hemp Life använder sig enbart av producenter som arbetar inom EUs stadgar, använder endast tillåtna hampasorter och har ett THC-värde lägre än 0,2%.

8. Vad är skillnaden mellan Fullspektrum och THC-fria produkter?
Fullspektrum produkter innehåller alla cannabinoider som hampan naturligt har, med en naturlig THC-gräns på 0.2%. THC-fria produkter har endast CBD och en maximal mängd med THC på 0.000015% vilket betyder att du klarar alla drogtester. Många människor anser att fullspektrum varianter fungerar “kraftfullare” då cannabinoider arbetar bättre i kombination med varandra, alltså i synergi. Hampan innehåller trots allt cirka 80 olika cannabinoider, CBD är endast en utav dom. Vårt fullspektrum-extrakt innehåller alla ämnen som hampan naturlig har, medans THC-fria extraktet endast fokuserar på att extrahera CBD.