Cannabinoider

Cannabinoider är en komplex grupp molekyler som återfinns i cannabis/hampa plantan. Idag känner man till drygt 120 olika cannabinoider. Cannabidiol (CBD) och Tetrahydrocannabinol (THC) är dem två mest erkända och studerade cannabinoiderna. Cannabinoider är signalsubstanser likt hormoner, och våra kroppar har ett nätverk av receptorer som de kan påverka och binda till. Detta kallas för endocannabinoida systemet (ECS).

Cannabinoider delas in i två grupper: endocannabinoider och fytocannabinoider. Endocannabinoider förekommer naturligt i våra kroppar och är en del av ECS. Fytocannabinoider kallas de cannabinoider som förekommer i växten Cannabis sativa och kan tillföras utifrån för att påverka ECS. Cannabis sativa innehåller ett hundratal olika cannabinoider, varav den mest kända är tetrahydrocannabinol (THC), en psykoaktiv cannabinoid som orsakar den omtalade ruseffekten. En annan cannabinoid är cannabidiol (CBD). Till skillnad från THC är CBD ej psykoaktiv och ger därför ingen ruseffekt, men har visat sig ha en rad medicinska egenskaper. Både endo- och fytocannabinoider kan binda till- och aktivera cannabinoidreceptorer.

Hampa som ett kosttilskott

Våra kosttillskott utunna ur hampaplantan innehåller cannabinoider, terpener, fettsyror och andra ämnen utvunna ur hampan. Dessa är ämnen som, tillsammans eller separat, har en dokumenterad fysiologisk verkan i våra kroppar. Syftet med våra kosttillskott är att med hjälp av små doser av hampans nyttoämnen stödja kroppens normala funktion. Detta sker genom stimulans av kroppens endocannabinoida system – det system som är ansvarigt för att hålla kroppen i balans. Observera att ingen av våra produkter är ett läkemedel. De doser av cannabinoider som vi rekommenderar är betydligt mindre än de som normalt används i medicinska studier för att behandla sjukdomstillstånd. Våra kosttillskott är alltså INTE är till för att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor eller djur.

Det endocannabinoida systemet

Alla människor och djur har ett helt unikt endocannabinoidsystem. Det är ett signalsystem som likt hormonsystemet reagerar på signalsubstanser. Det endocannabinoidasystemet styrs av cannabinoider som aktiverar cannabisreceptorer i kroppen. Endocannabinoida systemet är för många helt okänt, men faktum är att det endocannabinoida system anses vara det absolut viktigaste systemet i kroppen. Endocannabinoidsystemet reglerar alla andra system i kroppen. ECS mål är att skapa en stabil inre balans (homeostas) samt att skydda, reglera och upprätthålla vitala funktioner såsom immunförsvar, kroppstemperatur och vätskebalans.

Våra produkter

Våra produkter framställs ur plantan Cannabis sativa. I industriella sammanhang brukar det benämnas som industrihampa. Jordbruksverket har tagit fram en lista med godkända hampasorter med låga värden THC som vi måste förhålla oss till. CBD Produkter är ett kosttillskott som innehåller extrakt från hampaplantan. Extraktet är mycket koncentrerat och innehåller förutom cannabinoider, även nyttiga fettsyror, mineraler och vitaminer. För att få önskad koncentration löses extraktet i en bärare, vanligtvis en olja eller e-juice vätska.

Allt extrakt kommer från EU-godkänd industrihampa odlad i Slovenien. Det som skiljer industrihampa från cannabis är att industrihampan innehåller en mängd THC på högst 0,2 %. Detta ger enligt EU en laglig produkt, utan att ge någon berusande effekt.

Cannabidiol eller CBD, är en av åtminstone 120 cannabinoider som identifierats i hampaplantan. Våra varor är framställda med hjälp av “CO2-extraktion” Den i särklass bästa metoden eftersom den bibehåller växtens ämnen.

Förutom cannabinoider så innehåller hampan en stor uppsättning av ämnen som kallas terpener. Terpener är de ämnen i växter och som ger den dess färg, lukt och smak.

Plastmaterialet får genom diverse olika processer sin slutgiltiga form.

Effekter av CBD-olja
Enligt en studie publicerad i medscape visar sig CBD medföra en uppsjö av positiva effekter på människan. Under fliken “Forskning” finner du fler artiklar om ämnet.

CBD är den cannabinoid som majoriteten av personer menar har störst medicinsk potential. Exempel på vetenskapligt dokumenterade effekter av CBD:
  • Antiemetisk – kan minska kräkningar och illamående
  • Antiepileptisk – kan dämpa epeliptiska anfall
  • Antipsykotisk – kan motverka psykossjukdomar som schizofreni
  • Anti-inflammatorisk – kan motverka inflammatoriska sjukdomar
  • Antioxidant – kan motverka neurodegenerativa sjukdomar
  • Anticancer/tumörer – kan bekämpa tumörer och cancerceller
  • Anxiolytisk/antidepressiv – kan motverka ångest och depressionssjukdomar
  • Antistress – kan lindra stress

Referenser

Medscape.com (2017) Cannabidiol Reduces Seizures in Various Epilepsy Disorders – 2017
http://www.medscape.com/viewarticle/872763 (2016-12-05)

Wikipedia.org (2017) Cannabidiol – 2017
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabidiol (2016-12-31)

Ncbi.nlm.nih.gov (2017) PMC3579248 – 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579248/ (2012-02-25)